Veiligheid

EHBO
Al onze leidsters zijn in bezit van een EHBO diploma. Daarnaast heeft minstens 1 leidster op de groep een BHV- diploma. Mocht er iets zijn met een kind, dan worden de ouder(s) z.s.m. gebeld en indien nodig, wordt er actie ondernomen. Bij koorts van 38,5 graden wordt er naar de ouder(s) gebeld en moet  het kind worden opgehaald. De leidsters van Borboleta kinderdagverblijf  mogen geen geneesmiddelen toedienen bij de kinderen. Kleine gevallen zoals een neusspray zijn wel toegestaan, maar ook hiervoor dienen de ouders een formulier te ondertekenen waarop zij toestemming geven aan de leidsters om dit te mogen doen. In de richtlijnen voor geneesmiddelen verstrekking  en medische handelingen binnen kindercentra, te vinden in ons ‘protocol voor geneesmiddelen verstrekking en medische handelingen binnen kindercentra’.

Protocol Kindermishandeling
Definitie van kindermishandeling: Kindermishandeling is elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.(Wet op de jeugdzorg, 2005) Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld[1]. Borboleta kinderdagverblijf hanteert het protocol vermoeden kindermishandeling. Voor meer informatie zie ons ‘protocol vermoeden kindermishandeling’.

Het vierogenprincipe
Binnen ons kinderdagverblijf willen wij voor een grootst mogelijke veiligheid van de kinderen zorg dragen. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en hebben een extra beveiligingsysteem. Personen die via de toegangsdeuren binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Om de veiligheid van kinderen binnen Borboleta Kinderdagverblijf maar ook de kwaliteit van opvang te garanderen vinden wij belangrijk dat:

  • Er altijd meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep.
  • Pedagogisch medewerkers altijd met zijn tweeën (of meer) op stap gaan met de kinderen.
  • Pedagogisch medewerkers van het Borboleta Kinderdagverblijf regelmatig bij elkaar onaangekondigd binnen lopen.
  • De aanwezige stagiaires worden zo over de groepen  en de dagen verdeeld, dat er elke dag ten minste een stagiaires aanwezig is,
  • schoolvakanties en ziekte daargelaten.
  • Het management en huishoudelijke personeel komen regelmatig  alle groepen binnen om iets door te geven, op te halen of na te vragen.
  • De onderstaande doorzichtige afscheidingen tussen de ruimtes niet worden beplakt met  bladen, posters e.d.:
 In onze risico inventarisatieplan staan de volledig gedekte risico’s weergegeven.