Tarieven

Tarief

Boboleta kinderopvang is een opvang met kwaliteit, een pedagogisch beleid en biologische producten. De ouderbijdrage voor het jaar 2020 met ingang van april is vastgesteld op € 7,50 uur. De prijs is inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. U ontvangt maandelijks de factuur van ons die bij vooruitbetaling van uw bankrekening wordt geïncasseerd. De dagen dat Borboleta kinderopvang gesloten is, namelijk op feestdagen is al verrekend in het afgesproken bedrag. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dient dit bedrag eveneens te worden betaald.

Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Ook via de website van de Rijksoverheid vindt u informatie m.b.t. de kinderopvangtoeslag www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Gaat uw kind voor het eerst naar een kinderopvang en wilt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, vraag deze dan op tijd aan bij de Belastingdienst (Inkomenstabel kinderopvangtoeslag 2018). Dat moet u doen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Opzegging en ruildagen

Voor het beëindiging van de opvang hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden. Wijzigingen in de bestaande overeenkomst, dienen twee maanden van te voren ingediend te worden bij de leiding. Wij kunnen dan proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Mocht het voorkomen dat uw een dag wilt ruilen dan is dat vier keer per jaar mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of er op de ochtend zelf naar informeren.

Tarieven 2020 KDV prijs per uur € 7,50

Dagen per week

Uren per maand

Prijs per  maand

1

47,67

€ 357,53

2

95,33

€ 714,98

3

143,00

€ 1072,50

4

190,67

€ 1.430,03

5

238,33

€ 1.787,48

Voor extra opvang hanteert de KDV een prijs van € 7,50 per uur.