De stamgroepen

Groepsindeling

Borboleta Kinderdagverblijf bestaat uit 1 vestiging met in totaal 2 stamgroepen. Op babygroep de Rupsjes verblijven de kinderen van 3 maanden tot 2 jaar. De groep bestaat uit maximaal 9 kinderen per dag. Op de peutergroep de Vlinders verblijven de kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze groep bestaat uit maximaal 12 kinderen per dag

Het kan voorkomen dat de kinderen na hun vierde verjaardag nog een paar maanden blijven in verband met het later starten van school door vakanties.

Als kinderen overgaan van de babygroep naar de peutergroep kijken wij niet alleen naar zijn/haar leeftijd, maar ook naar de ontwikkeling van het kind. Sommige kinderen zullen hierdoor iets eerder overgaan en andere kinderen iets later. Om deze reden kan het voorkomen dat de leeftijden op de groepen elkaar kunnen overlappen. Wij hanteren hierin de regel dat er minimaal twee maanden voor of na de bereikte leeftijd de overgang kan plaatsvinden naar de volgende groep.

Babygroep de Rupsjes

De eerst gelegen groepsruimte bij binnenkomst fungeert als babygroep voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 2 jaar. Per dag biedt deze groep ruimte aan 9 kinderen. De ruimte is ingericht voor de jongste baby’s en oudste dreumes die zich zullen gaan ontwikkelen als de beginnende peuter. Er zijn elke dag twee vaste beroepskrachten op de groep aanwezig. Op de groep is een grond box aanwezig waarin de jongste kinderen zich vrij kunnen bewegen. Daarnaast bieden wij de kinderen verschillende materialen die de ontwikkeling en motoriek zullen stimuleren.

Peutergroep de Vlinders

De tweede groepsruimte fungeert als peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Per dag biedt deze groep ruimte aan 12 kinderen. De ruimte is zodanig ingericht dat de peuter optimaal wordt uitgedaagd. Er is veel educatief en uitdagend speelgoed aanwezig en er zijn speelhoeken waar de kinderen in kunnen spelen. Op de groep werken wij met thema’s waarbij wij activiteiten aanbieden die alle ontwikkelingsgebieden stimuleren en de kinderen op deze manier worden voorbereid op hun start aan de basisschool.

De horizontale werkwijze kent veel voordelen;

§  De groepsleiding kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en specifiek ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep.

§  Wanneer een kind achter blijft in zijn ontwikkeling wordt dit eerder waargenomen.

§  Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal kan goed op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd evenals de groepsregels.

§  Er is een meer evenwichtig dagritme.

§  Kinderen hebben meer vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor meer spelen op hun eigen niveau.

§  In een aparte babygroep is rust, hygiëne en veiligheid beter te garanderen.

§  De groep blijft een uitdaging voor de kinderen. De oudere kinderen zullen zich niet snel vervelen of uitgekeken raken..

Wij hanteren een kind – leidster ratio volgens de normen van de wet kinderopvang.
Deze is als volgt:
Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor groepen met alleen twee- en driejarigen.

Leeftijd van de kinderen Aantal groepsleidsters
0-1 1 leidster op 4 kinderen
1-2 1 leidster op 5 kinderen
2-4 1 leidster op 8 kinderen

De groepsleidsters worden als volgt ingedeeld in de ruimtes van de stamgroep bij de volgende hoeveelheid kinderen:

  • §  Bij vier baby’s op de baby/dreumesgroep wordt er één pedagogisch medewerker op de baby/dreumesgroep ingezet.
  • §  Bij zes dreumesen op de dreumesgroep wordt er één pedagogisch medewerker op de dreumesgroep ingezet.
  • §  Bij acht peuters op de peutergroep wordt er één pedagogisch medewerker op de peutergroep ingezet.

BBL- studenten die zich in hun afstudeerjaar bevinden, kunnen als volgt ingedeeld worden naast een groepsleidster:

  • – Bij vier baby’s op de baby- dreumesgroep wordt één pedagogisch medewerker ingezet met één BBL-er die zich bevindt in zijn of haar afstudeer jaar.
  • – Bij zes dreumesen op de baby- dreumesgroep wordt één pedagogisch medewerker ingezet met één BBL-er die zich bevindt in zijn of haar afstudeer jaar.
  • – Bij acht peuters op de peutergroep wordt één pedagogisch medewerker ingezet met één BBLer die zich bevindt in zijn of haar afstudeer jaar.

*Voor meer informatie met betrekking tot stagiaires zie ons beleidsplan hoofdstuk 7.5 taakbeschrijving stagiaires

De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang verandert per ingang van 1 januari 2019.Daardoor wijzigt het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio (BKR) gaat zich meer richten op de behoeften van het kind, niet meer op het aantal kinderen per kracht. 11 De BKR voor nuljarigen wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker op 4 kinderen, naar 1 op 3. Dat heeft invloed op de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte van groepen waar nuljarigen in zitten, zowel de horizontale als de verticale groepen.

 

Werkwijze na toekenning uitbreiding:

Op dit moment is Borboleta kinderdagverblijf bevoegd om maximaal 16 kinderen per dag op te vangen. Wij hebben reeds de aanvraag gedaan om het maximum aantal kindplaatsen uit te breiden naar 24 kindplaatsen per dag. De reden hiervoor is dat wij hiermee meer ruimte en flexibiliteit willen blijven bieden in onze opvang mogelijkheden. De werkwijze na de toekenning van de uitbreiding aantal kindplaatsen zal er als volgt uitzien:

Babygroep De Rupsjes:

Maximaal 12 kinderen van 3 maanden tot en met 24 maanden.

Peutergroep De Vlinders:

Maximaal 12 kinderen van 24 maanden tot en met 48 maanden.

Door de uitbreiding van het aantal kindplaatsen, zal er ook een 2e slaapruimte moeten worden gecreëerd zodat wij nog steeds kunnen garanderen dat ieder kind zijn/haar eigen bedje heeft om in te slapen. In de aankomende periode zal er dan ook worden gewerkt aan het verbouwen van de toiletruimte van de kinderen en zal deze worden omgetoverd in een slaapkamer.