Pedagogisch visie

Kinderopvang is in deze tijd niet meer weg te denken uit de maatschappij. De meeste ouders zijn tweeverdieners of volgen een studie. Het is dan van groot belang dat zij een deel van de opvoeding van hun kind kunnen delen met professionele verzorgers die werken met passie en liefde.

Wij van Borboleta Kinderdagverblijf willen graag dat kinderen zich bij ons op het kinderdagverblijf veilig en thuis voelen, ervaren dat spelen met andere kinderen leuk en plezierig is en ondervinden dat er naaste papa en mama, oma en opa nog meer “grote mensen” zijn die lief zijn en goed voor je zorgen. Wij willen, kortom, hun horizon verbreden!

Wij van Borboleta willen de kinderen een pure basis meegeven zodat ze daar op latere leeftijd op terug kunnen vallen. Dit uit zich onder andere door de maaltijden die wij verstrekken. Deze zijn suikervrij en overwegend biologisch.

Ook uit het zich door onze benadering naar de kinderen, wij werken volgens een kindvolgend beleid. Hoewel we een dagindeling hebben gaan wij vooral in op de behoefte van een kind met betrekking tot eet-, drink-, slaap- en speelgedrag. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van ouder en kind.

Persoonlijk competentie

Wij zijn van mening dat ieder kind een innerlijke leraar heeft en zelf heel goed weet wat hij wil. Een kind is al iemand, maar moet zichzelf leren kennen en doet dat op zijn eigen manier. Wij willen kinderen hier graag een vrije keuze in bieden. Immers, dingen die het kind zelf ontdekt of leert, zullen hem altijd bij blijven. We willen de kinderen keuzemogelijkheden bieden.

De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is liefde, veiligheid, een goede verzorging, plezier en een stimulerende, uitnodigende omgeving. Een kind heeft de mogelijkheid zich positief te hechten wanneer deze elementen aanwezig zijn en zal hier zijn latere leven altijd op terug kunnen vallen.

Wij, van Borboleta Kinderdagverblijf  zien het als onze taak om kinderen zoveel mogelijk in hun individuele ontwikkeling te volgen en een omgeving te scheppen waarin bovengenoemde kwaliteiten ruimschoots aanwezig zijn.

Sociale Competentie

Een kinderdagverblijf biedt volop de gelegenheid om de sociale vaardigheden van het kind te ontplooien, mede doordat ze hier geconfronteerd worden met andere mensen dan hun vertrouwde familie. Onze pedagogisch medewerkers zullen de kinderen hierin op hun eigen niveau begeleiden.

We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen zich individueel goed kunnen ontplooien, maar ook in groepsverband. Om dit te stimuleren, zingen wij bijvoorbeeld gezamenlijk liedjes voor het eten of worden er verhaaltjes verteld of voorgelezen. Als een kindje graag alleen een verhaal wil vertellen of een liedje wil zingen voor de groep, dan kan dat natuurlijk.