Ouders

Overdracht
Bij het brengen en halen van uw kind wordt de overdracht gedaan tussen u als ouder en één van de leidsters. Tijdens het brengen van uw kind wordt er besproken hoe uw kind heeft geslapen en hoe laat hij/zij heeft gedronken/gegeten. Mocht u als ouder iets anders hebben wat belangrijk is om aan onze leidsters te melden, dan mag dit natuurlijk altijd. U bent altijd welkom om een kopje koffie met ons te drinken en gezellig te kletsen. Maar, als uw kind moeite heeft met het afscheid, dan is het aan te raden om niet te lang te blijven en te oefenen met een snelle afscheid. Zodat uw kind sneller gewend raakt aan zijn/haar nieuwe omgeving. Bij het halen van uw kind krijgt u als ouder van één van onze leidsters te horen hoe het met uw kind is gegaan, wat hij/zij allemaal heeft gegeten, hoelang hij/zij heeft geslapen en wat voor activiteiten er zijn gedaan. Er wordt iedere dag in een schema bij gehouden wat alle kinderen hebben gegeten, van hoe laat tot hoe laat ze hebben geslapen, welke activiteiten ze hebben gedaan en de eventuele bijzonderheden. Mocht u als ouder iets willen weten van uw kind, wat niet in het schema staat, dan is hier natuurlijk alle ruimte voor.

Oudergesprek
Twee keer per jaar wordt er een oudergesprek gehouden. Dit wordt gehouden door een leidster van de groep met de ouder(s) van het kind. Voor dit gesprek hebben de leidsters al van te voren uw kind geobserveerd in de groep en hebben zij een formulier ingevuld waarop staat hoe het met de ontwikkelingen van uw kind gaat. Deze worden dan tijdens het oudergesprek besproken.

Oudercommissie
Wij zijn hard bezig om een oudercommissie samen te stellen. De veranderingen met betrekking tot beleid en kwaliteit binnen Borboleta kinderdagverblijf worden op dit moment middels een nieuwsbrief naar de ouders gecommuniceerd. Hiernaast worden de ouders via mailtjes en ouderbijeenkomsten op de hoogte gehouden van het beleid en de kwaliteit binnen Borboleta. Wij vinden het belangrijk dat de communicatie en ideeenwisselling met de ouders laag drempelig is. De ouders krijgen op deze manier zeggenschap en worden in staat gesteld om invloed te hebben. Een oudercommissie is niet weg te denken binnen een kinderdagverblijf. Bo Op een kinderdagverblijf zijn de wensen van de ouders erg belangrijk. Het is de bedoeling dat de leden van de oudercommissie twee keer per jaar bijeen komen om te vergaderen. Met behulp van vergaderingen van de oudercommissie kan Borboleta Kinderdagverblijf erachter komen wat de wensen, suggesties en ideeën van de ouders zijn over het kinderdagverblijf. Zo kan Borboleta kinderdagverblijf samen met de ouders werken om het kinderdagverblijf helemaal super te maken.