Emotionele Veiligheid

Om de emotionele ontwikkeling van het kind te ontplooien, streven wij ernaar om in de groep een sfeer te creëren van geborgenheid. Dit doen wij door te werken met vaste leidsters die iedere week volgens hetzelfde rooster werken. Bij afwezigheid van deze vertrouwde leidsters door ziekte of vakantie worden zij vervangen door vaste oproepkrachten die goed bekend zijn met het beleid bij Borboleta Kinderdagverblijf.

Vanuit deze geborgen sfeer willen wij bewerkstelligen dat ieder kind zichzelf durft te zijn, of hij nou vrolijk, boos of verdrietig is. We vinden het belangrijk om erachter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zullen hem stimuleren zijn emoties te tonen en, als het kan, te verwoorden. Er wordt per kind gekeken hoe er gereageerd zal worden door de leidsters. Immers, het ene kind is het andere niet.

Bij Borboleta Kinderdagverblijf zal ieder kind dan ook op zijn eigen manier aangesproken en behandeld worden. Als dit bijvoorbeeld betekent dat het kind graag even ‘alleen’ wil zijn, moet dat ook kunnen en zal dit geaccepteerd worden. Bijna al het speelgoed ligt bij Borboleta Kinderdagverblijf op kindhoogte, zo kunnen de kinderen zelf pakken waar ze mee willen spelen. Echter, knutselmaterialen zoals klei en verf 8 liggen buiten bereik van de kinderen. Tijdens de gezamenlijke knutselactiviteiten worden deze materialen voor de dag gehaald. De kinderen worden dan uitgenodigd om aan tafel te gaan zitten. Als kinderen niet mee willen doen hebben zij altijd de keus om vrij te spelen.