Dagindeling

Dagindeling babygroep

De dagindeling voor de baby’s wordt individueel op hen afgestemd, in overleg met de ouders. Ieder kind tot 2,5 jaar heeft de beschikking over een “eigen” bedje in een aparte slaapkamer. Wanneer het kindje met een knuffel of speen slaapt dan gaat deze uiteraard mee naar bed. De bedjes worden wekelijks verschoond en dagelijks goed geventileerd.

Dagindeling peutergroep

Voor de dreumesen en de peuters is er een min of meer vaste dagindeling vastgesteld, die echter ruimte overlaat voor eventuele persoonlijke wensen van de ouders.
Wanneer de kinderen (of de ouders) aangeven dat zij overdag willen slapen, dan kunnen wij die mogelijkheid bieden. Ook op de peutergroep ervaren wij dat nog veel kinderen een middagslaapje houden of rusten zij op een stretch bedje op de groep.

Dagritmekaarten

Op de peutergroep werken wij met dagritme kaarten, op deze kaarten staat door middel van een foto afgebeeld om wat voor activiteit het gaat. Om 9.15 uur gaan de leidsters met de kinderen aan tafel om het ritme van die dag te bespreken. De kinderen zullen zowel in de ochtend als in het begin van de middag de activiteiten van die dag aan de hand van de kaarten benoemen. Op deze manier worden de kinderen zich meer bewust van de structuur op de groep en weten ze wanneer ze wat gaan doen.

Een voorbeeld:
Een kind kijkt tijdens het fruit eten naar de kaarten en ziet dat de volgende kaart buitenspelen is, hier kan hij/zij zich alvast op gaan verheugen!
Ook zullen de kinderen op deze manier de foto’s en de woorden/letters gaan herkennen en dit is weer goed voor hun ontwikkeling.

In het pedagogisch beleid staat dat wij kindvolgend zijn en dat zullen wij ook wat dit betreft blijven doen. Dat wil zeggen dat als een kind echt niet aan een activiteit mee wil doen dit ook niet hoeft te doen.

Om 9.30 uur wordt er fruit gegeten en water gedronken. Daarna worden de kinderen verschoond of gaan ze zelf plassen. Om 12.00 uur wordt er een boterham en/of soms een warme maaltijd gegeten en melk gedronken. Hierna worden de luiers weer verschoond en zullen de kinderen die nog een slaapje doen, lekker worden ingestopt. Om 15.00 uur worden er crackers en/of rijstwafels gegeten en water gedronken. Om ongeveer 17.00 uur wordt er nog wat gedronken met de peuters en eten wij rauwkost (komkommer, paprika, tomaatjes, radijs of wortel). Als er kinderen zijn die niet willen eten, bijvoorbeeld omdat ze al hebben gegeten of iets niet lusten, wordt dit gerespecteerd en eventueel een alternatief aangeboden. Wanneer een kind echter niet wil eten omdat hij iets niet kent, zullen we toch proberen het kind er kennis mee te laten maken. Gezond en gevarieerd eten is zeer belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind, dus willen wij zo goed mogelijk ons best doen hieraan bij te dragen.
Gedurende de hele dag bieden we de kinderen genoeg ruimte om te spelen en te doen wat ze op dat moment zelf willen. Ook zullen we activiteiten aanbieden die zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften en interesses van de kinderen, zoals knutselen, kleien, (voor-) lezen, dansen op muziek of zelf muziek maken met potten, pannen en sambaballen.We laten de kinderen vrij in de beslissing of ze hieraan mee willen doen en zo ja, voor hoe lang.

Samenspel wordt gestimuleerd door met een klein groepje kinderen samen iets te doen of door de kinderen elkaar te laten helpen, bijvoorbeeld met het maken van een puzzel. Echter; we vinden het belangrijk dat niet alle activiteiten worden uitgestippeld en uitbedacht door de leidsters. Het is goed voor de ontwikkeling van het kind om zelf te kunnen kiezen en uitvoeren wat hij zelf wil. Het zogeheten vrij spel maakt dan ook een groot deel uit van de dag.