Dagindeling Borboleta

Dagindeling

Voor kinderen is het belangrijk dat de leidsters werken met een vast dagschema. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen – maar ook de pedagogisch medewerkers – houvast geeft. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Natuurlijk geldt dat de kinderen centraal staan en niet het dagschema. Is een kind moe of zit het niet lekker in zijn vel dan passen we ons aan het kind aan. Moeders doen dit thuis ook en aangezien we een thuis willen bieden voor de kinderen, vinden we deze aanpassingen als het kind het aangeeft, dan ook noodzakelijk. Elke dag worden er activiteiten in het rooster gevoegd aan de hand van het actuele thema. Leidsters hangen plaatjes op zodat de kinderen weten wat er gedurende de dag gedaan wordt. Kinderen kunnen dan ook aangeven waar ze bij willen helpen. Het rooster is een leidraad en geeft houvast en structuur maar mag altijd van worden afgeweken als het in het belang in van het kind.

Tussen 7.30 en 9.30 uur

De ouders brengen hun kinderen. Als ouders willen kunnen zij rustig even met hun kinderen spelen of een verhaaltje voorlezen. Eventuele bijzonderheden van de afgelopen nacht of dag(en) wordt door ouders aan de groepsleidster(s) doorgegeven. De leidsters zorgen ervoor dat er diverse speelplekken in de groep worden gecreëerd zodat de kinderen in groepjes kunnen spelen. Tevens kan er een activiteit aan tafel worden klaargelegd, denk bijvoorbeeld aan puzzelen, kleien etc.

9.30 uur

De ouders zijn weg en de kindjes helpen mee om het speelgoed wat is gebruikt op te ruimen, het liedje “opruimen, opruimen, alles heeft een plekje..” helpt hierbij. De kinderen wassen bij de kranen in de hal hun handjes voordat ze fruit gaan eten. Voordat er fruit geboden wordt zingen wij liedjes en bespreken de leidsters het ritme van die dag aan de hand van de dagritme kaarten. De kinderen zullen zowel in de ochtend als in het begin van de middag de activiteiten van die dag aan de hand van de kaarten benoemen. Op deze manier worden de kinderen zich meer bewust van de structuur op de groep en weten ze wanneer ze wat gaan doen. Als de kinderen klaar zijn met eten dienen zij weer hun handjes te wassen bij de kranen in de hal.

10.00 uur 

De kinderen worden om beurten verschoond of begeleid met het naar de wc gaan. De meeste baby’s gaan rond dit uur naar bed en hebben hun eigen individuele schema, waar per kind rekening mee gehouden wordt. 16 Tussen 10.30 en 11.30 uur Met de kinderen kunnen nu gerichte activiteiten via de maandplanning worden uitgevoerd. Denk hierbij aan knutselactiviteiten etc. daarnaast is er ook ruimte voor de kinderen om vrij te spelen in de groep of buiten. Tijdens de vrij spelmomenten kunnen de kinderen extra worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Denk hierbij aan het leren van de kleuren, tellen etc. maar ook aan springen, hinkelen, rennen etc . We wisselen gerichte activiteiten en de vrij spelmomenten af zodat alle kinderen aan de beurt komen om een activiteit uit voeren. Tevens kun je ook met de gehele groep een activiteit plannen, denk hierbij aan buitenspelen, een kringgesprek of een uitstapje

11.30 uur

De kinderen worden voorbereid voor de middagmaaltijd. Met de kinderen wordt opgeruimd en onder begeleiding worden de handjes gewassen.

11.45 uur

De kinderen zitten aan tafel voor de lunch voorafgaand aan de lunch worden er met de kinderen minimaal drie liedjes gezongen. Na de maaltijd worden de handjes en gezichtjes van de kinderen met washandjes gewassen of bij de kraan in de hal.

12.30 uur

De kinderen worden klaar gemaakt om te gaan slapen. Zij worden verschoond of gaan naar de wc. Om de rust op de groep te bewaren mogen de kinderen een boekje lezen. De kinderen die niet meer slapen mogen een activiteit aan tafel uitvoeren, denk hierbij aan kleien, kleuren etc.

Tussen 12.30 en 14.30

De kinderen slapen in de slaapkamer of rusten op een stretcher. De kinderen die wakker blijven voeren een activiteit aan tafel uit.

14.30 uur

De kinderen worden uit bed gehaald, verschoond en opgefrist.

15. 00 uur

Met de kinderen die wakker zijn gebleven ruimen we het speelgoed op en begeleiden we hun met het opruimen.

15.30 uur

De kinderen krijgen een kleine maaltijd aangeboden. Een cracker met hüttenkäse of pindakaas. Het kind kan ook voor een soepstengel kiezen. Daarbij krijgen de kinderen een beker water.

16.00 uur

De kinderen mogen vrij op de groep spelen.

17.00 uur

Samen met de kinderen ruimen we het speelgoed op en bieden we de kinderen nog een tussendoortje aan in de vorm van een koekje of een stukje rauwkost (komkommer, tomaat, paprika, wortel).

Tussen 17.30 en 18.30

De ouders komen de kinderen halen. De groepsleidster licht de ouder in over het verloop van de dag.

De dagindeling van de stamgroepen, kan afwijken van de net gelezen dagindeling. Dit is omdat erop de baby/dreumesgroep nog op de individuele behoefte van de baby’s wordt ingespeeld. Op elke stamgroep is dan ook zichtbaar (voor de ouders en pedagogisch medewerkers) welke dagindeling zij geheel aanhouden. Naast de (dag/spel) activiteiten die de kinderen op de stamgroepen aangeboden krijgen, worden er ook activiteiten uitgevoerd buiten de stamgroepen. Denk hierbij aan buitenspelen in de tuin van het kinderdagverblijf en spelen in de gezamenlijke speelruimte. Daarnaast maken de pedagogisch medewerkers van de dreumes- en peutergroep bij mooi weer uitstapjes met de kinderen. Dit wordt mogelijk omdat het kinderdagverblijf voorzien is van een bolderkar.

Dagritmekaarten

Op de peutergroep werken wij met dagritme kaarten, op deze kaarten staat door middel van een foto afgebeeld om wat voor activiteit het gaat. Om 9.30 uur gaan de leidsters met de kinderen aan tafel om het ritme van die dag te bespreken. De kinderen zullen zowel in de ochtend als in het begin van de middag de activiteiten van die dag aan de hand van de kaarten benoemen. Op deze manier worden de kinderen zich meer bewust van de structuur op de groep en weten ze wanneer ze wat gaan doen.

Een voorbeeld: Een kind kijkt tijdens het fruit eten naar de kaarten en ziet dat de volgende kaart buitenspelen is, hier kan hij/zij zich alvast op gaan verheugen! Ook zullen de kinderen op deze manier de foto’s en de woorden/letters gaan herkennen en dit is weer goed voor hun ontwikkeling..