Tarieven

Boboleta kinderopvang is een opvang met kwaliteit, een pedagogisch beleid en biologische producten. De ouderbijdrage voor het jaar 2019 is ,vastgesteld op € 7,05 uur. De prijs is inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. U ontvangt maandelijks de factuur van ons die bij vooruitbetaling van uw bankrekening wordt geïncasseerd. De dagen dat Borboleta kinderopvang gesloten is, namelijk op feestdagen is al verrekend in het afgesproken bedrag. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dient dit bedrag eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd. De kosten voor kinderopvang kunt u gedeeltelijk van de belasting terugkrijgen. Voor het beëindiging van de opvang hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden. Wijzigingen in de bestaande overeenkomst, dienen twee maanden van te voren ingediend te worden bij de leiding. Wij kunnen dan proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Mocht het voorkomen dat uw een dag wilt ruilen dan is dat vier keer per jaar mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of er op de ochtend zelf naar informeren.

Tarieven 2019 KDV prijs per uur € 7,05

Dagen per week

Uren per maand

Prijs per  maand

1

47,67

€ 336,07

2

95,33

€ 672,08

3

143,00

€ 1008,15

4

190,67

€ 1.344,22

5

238,33

€ 1.680,23

Voor extra opvang hanteert de KDV een prijs van € 7,05 per uur.